March 27, 2010

Seminars, Workshops & Conferences - GlobalPro Consulting

Seminars, Workshops & Conferences - GlobalPro Consulting
GlobalPro Consulting was established to promote excellence, quality and integrity among global professionals. GlobalPro is keen to contribute towards the establishment of a stream of knowledgable, well-trained and ethical corporate professionals whom will strive to benchmark themselves against the best in the world.

We believe that continuous training, retraining, skills upgrading and development of the workforce are important processes to provide employers with a competitive edge in the ever competitive market and knowledge-based economy.

We are committed to continuously strive to provide world-class consulting and first-class training to our valued clients worldwide.

We are focusing on the areas of Islamic finance, business and management.Upcoming Events PDF Print E-mail
15-16 December 2009 Seminar on Islamic Wealth Management and Financial Planning
19-20 January 2010 Seminar on Product Development & Marketing for Islamic Financial Services
9-10 February 2010 Workshop on Islamic Structured Products: Sukuk and others
23-24 February 2010 Workshop on Risk Management for Islamic Banks
8-9 March 2010 Conference on Doing Business In China: Exploring the World's Biggest Market
13-14 April 2010 The Third Global Islamic Finance Conference (GIFC2010)


other chances;
http://islamic-banking-finance-training.blogspot.com/

Sijil Perancangan Kewangan Islam


Sijil Perancangan Kewangan Islam

Melalui program ini, peserta akan didedahkan kepada aspek perancangan kewangan Islam yang memberi panduan dalam membentuk kesepaduan antara aspek kewangan dan matlamat kehidupan.
Sijil Perancangan Kewangan Islam (SPKI) ini diiktiraf oleh Persatuan Perancangan Kewangan Islam Malaysia (FPAM) di mana para lulusan SPKI diberi pengecualian untuk mengikuti Modul 1 program Islamic Financial Planner (IFP) yang ditawarkan secara bersama oleh FPAM dan Islamic Banking and Financial Institute of Malaysia (IBFIM).


Objektif

  • Kursus ini memberi panduan dalam membentuk kesepaduan antara aspek kewangan dan matlamat kehidupan serta memberi garis panduan lengkap secara praktik bagaimana mengurus keperluan kewangan selaras dengan perundangan Islam dalam mengharungi kehidupan bagi mencapai matlamat utama kebahagian di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

  • Melalui kursus ini juga, peserta dapat mempelajari cara mengurus pendapatan dan perbelanjaan, cara pengurusan hutang, konsep perlindungan risiko dan penyucian harta, di samping dapat juga mengetahui tentang peluang pelaburan dan kelebihan merancang persaraan untuk masa depan.

  • Kursus ini memberi pandangan keseluruhan tentang program Perancang Kewangan Islam dan pengetahuan asas seorang perancang kewangan Islam.

Back to TopManfaat

1. Memahami apa itu Perancangan Kewangan
2. Memahami Industri Perancangan Kewangan dan struktur kawalselianya.
3. Memahami perbezaan diantara perancangan kewangan Islam dan perancangan kewangan konventional.
4. Memahami komponen utama dalam perancangan kewangan.
5. Memahami tanggungjawab profesional dan etika kerja seorang perancang kewangan.
6. Memberi kesedaran awam tentang perancangan kewangan Islam


Topik Pembelajaran

1. Industri perancangan kewangan di Malaysia
2. Asas-asas Perancangan Kewangan Islam
3. Produk dan Perkhidmatan Kewangan Islam
4. Peranan Perancang Kewangan Islam
5. Pengenalan kepada Pengurusan Risiko dan Takaful
6. Prinsip-prinsip Takaful dan Insuran
7. Produk-Produk Takaful
8. Tanggungjawab Agen Takaful
9. Pandangan Syariah tentang Pelaburan
10. Asas-asas Pelaburan
11. Produk-produk Pelaburan Islam
12. Langkah-langkah membuat Pelaburan
13. Pengenalan kepada Zakat
14. Pentadbiran Zakat di Malaysia
15. Pentadbiran Cukai di Malaysia
16. Asas-asas Perancangan Zakat dan Cukai
17. Pengenalan kepada Perancangan Harta Pusaka dan Wakaf
18. Pemahaman mengenai Perancangan Harta Pusaka
19. Pemahaman mengenai Proses Pentadbiran Harta Pusaka
20. Pemahaman mengenai Perancangan Wakaf
21. Perkara-perkara utama dalam Pelan Kewangan
22. Pengenalan kepada Kajian Kes
23. Tanggungjawab Profesional Perancang Kewangan Islam
24. Mempraktikan Nilai-Nilai Etika dalam kerjaya

Back to TopJadual Program

Kursus dijalankan secara separuh masa selama 10 minggu iaitu 40 jam kuliah keseluruhannya.


Masa dan hari kelas adalah seperti berikut:Tempat Kuliah Masa Kuliah

Kampus Kota Universiti Malaya Sabtu (9.00 pg – 1.00 ptg) - 4jam

Back to TopKaedah Penilaian

Penilaian

100%

Peperiksaan

40

Penyediaan Kertas Tugasan

40

Pembentangan Kertas Tugasan

10

Kehadiran

10

Back to TopSyarat Kemasukan

Individu yang berminat hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:

• Warganegara Malaysia.

• Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh memohon.

• Mempunyai kelayakan sekurang-kurangnya Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf
dengannya.

Back to TopJadual Pengambilan

Jun dan Disember

Back to TopYuran Pengajian


Yuran keseluruhan adalah RM1800.00 termasuk yuran pengajian dan peperiksaan FPAM.


Pembayaran Secara Ansuran


Jadual Pembayaran Yuran

Yuran

RM

Pendaftaran

200

Ansuran 1 (semasa pendaftaran)

500

Ansuran 2

550

Ansuran 3

550

JUMLAH

1800

Back to Top


klik di sini utk download borang permohonan -pdf